EMEDEA rozpoczyna nowy projekt terapeutyczny pod nazwą Instytut Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży EMEDEA przeznaczony dla dzieci w spektrum autyzmu! 💙
Terapia oparta będzie na Stosowanej Analizie Zachowania, której techniki oraz skuteczność zostały oparte na badaniach🤓
Dzieci objęte projektem będą pod merytorycznym nadzorem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), wiodącej placówki w Polsce i poza granicami kraju, zajmującej się dziećmi z ASD https://iwrd.pl/
Naszym celem będzie wypracowanie Rekomendacji IWRD dla naszej Placówki 🤗
Prowadzenie terapii zgodne będzie ze standardami terapii behawioralnej czyli:
✅Terapia zorganizowana według określonych zasad:
-w przypadku małych dzieci w początkowym okresie prowadzona jest terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwuosobowych,
-zaplanowany proces wdrażania do grupy,
-wszystkie pomoce do realizacji zadań dostosowane są do możliwości dziecka,
✅W placówce wykorzystywane są techniki i narzędzia nauczania, takie jak: plany aktywności, skrypty, uczenie incydentalne, videomodelowanie, trening wyodrębnionych prób.
✅Placówka szczegółowo dokumentuje prowadzoną terapię.
✅Wszystkie dzieci maja zindywidualizowane systemy motywacji.
✅Wszyscy terapeuci zdają raz w roku profesjonalną ewaluację – zakres ewaluacji terapeutów jest uzgadniany z superwizorami z IWRD.
✅Placówka jest superwizowana przez specjalistów z IWRD albo osoby przez Instytut wskazane.
Rozpoczynamy nabór! Zapraszamy! 📢