REKRUTACJA

przedszkole specjalne luboń

Osoby zainteresowane indywidualnym spotkaniem w ramach Rekrutacji do placówek specjalistycznych Emedea prosimy o mailowe zgłoszenie udziału na nasz
adres: orewemedea@emedea.pl
telefonicznie pod numerem tel. 61 222 0004

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WWRD poznań
WWRD w Poznaniu i Luboniu

Terapeutyczna Grota Solna

Seans w Terapeutycznej Grocie Solnej to doskonała alternatywa spędzenia czasu. Wpływa korzystnie nie tylko na schorzenia dróg oddechowych, alergie, poprawę odporności i kondycję dzieci, ale również sprzyja ich rozwojowi, wycisza, poprawia koncentrację – co wspomaga procesy uczenia się i poznawania świata.

U dzieci bawiących się w Grocie Solnej oprócz oddychania zdrowym powietrzem dochodzi jeszcze element bezpośredniego kontaktu z solą i pobierania mikroelementów przez skórę. Dynamiczna zabawa w soli – przesypywanie jej, podrzucenie, przenoszenie powoduje dodatkowe wzbogacanie powietrza o niewidoczną chmurę pyłu solnego wdychanego przez organizm bawiącego się dziecka a ćwiczenia fizyczne sprawiają , że dzieci jeszcze bardziej intensywnie wchłaniają zjonizowane powietrze.

Pobyt w Grocie Solnej jest porównywalny z kilkudniowym pobytem nad morzem.

W naszej grocie solnej istnieje również możliwość odbycia zajęć dydaktycznych, które znajdują się w naszej ofercie.

Szanowni Państwo,  

Zwracamy się z prośbą o wsparcie i przekazanie 1,5 % na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi „INTUICJA”  i pomoc w rozpropagowaniu niniejszej informacji.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem
KRS 0000558701.

Powstaliśmy w 2015 r. z misją pomocy dzieciom z dysfunkcjami neurorozwojowymi, działając w niżej wskazanych obszarach:

  1. Rewalidacja i rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wcześniactwo, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym i inne.
  2. Badania i diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci umieszczonych  w rodzinach zastępczych, tj. dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo ograniczona. Kompleksowe badania i diagnozy oparte o obserwację i testy psychologiczne.

Finansujemy zarówno zajęcia indywidualne – są to zajęcia z logopedą, psychologiem, oligofrenopadagogiem i fizjoterapeutą jak i zajęcia grupowe – muzykoterapia, zajęcia plastyczne, kulinarne, dogoterapię, zajęcia w sali integracji sensorycznej oraz zajęcia polisensoryczne dostosowane do możliwości dziecka. Ponadto pod koniec 2020 roku oddaliśmy do dyspozycji dzieci Terapeutyczną Grotę Solną przy ul. Bosej 15 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.intuicjastowarzyszenie.pl oraz strony www.orew.emedea.pl i szczegółowe zapoznanie się z celami naszej działalności tj.  wspieranych przez Nas placówek edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi EMEDEA w Poznaniu i w Luboniu.

Z góry dziękujemy za pomoc, w tym także za rozpropagowanie idei naszych placówek terapeutycznych.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno Emedea w Poznaniu i Luboniu

AKTUALNOŚCI