Cel naszej placówki

Celem naszej placówki jest zapewnienie dzieciom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym wszechstronnej opieki rehabilitacyjnej oraz rozwoju edukacyjnego, dopasowanego do indywidualnych możliwości ucznia.

Przede wszystkim kładziemy nacisk na interdyscyplinarność podejmowanych działań i prowadzonych terapii.
W związku z tym dążymy do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów.

Podczas zajęć realizujemy podstawę programową dostosowaną do możliwości i potrzeb każdego dziecka.
W tym celu przygotowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET), opieramy je między innymi na: diagnozie funkcjonalnej, wywiadzie z rodzicami oraz na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym.

W naszych placówkach:

 • edukujemy zgodnie z podstawą programową
 • rozwijamy komunikację werbalną i pozawerbalną
 • kształtujemy umiejętności społeczne
 • odpowiednio dbamy o naukę samoobsługi
 • usprawniamy ruchowo
  ... i z pewnością dobrze się bawimy!

Personel

Ponieważ wiemy jak ważna jest dobrze wykwalifikowana kadra w naszych placówkach zatrudniamy specjalistów z dziedzin takich, jak:

 • pedagogika specjalna,
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • terapia zajęciowa,
 • psychologia,
 • neurologopedia,
 • logopedia kliniczna,
 • fizjoterapia.
 • Podczas roku szkolnego dodatkowo nasze działania wspierają: tyflopedagog, surdopedagog, behawiorysta oraz inni, niezbędni specjaliści.

 

Dzieci, które ukończą etap przedszkolny w OREW “Emedea”, mogą od razu rozpocząć edukację na poziomie szkoły podstawowej (etap pierwszy).

Obecnie nasza placówka prowadzi zajęcia na I etapie edukacyjnym.

Poza zajęciami ze specjalistami z zakresu edukacji i rewalidacji, terapia uzupełniana jest zajęciami z dogoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii i zajęciami integracyjnymi. Ponadto dzieciom zapewniamy opiekę w formie zajęć świetlicowych.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki i zapoznania się na miejscu z jej ofertą oraz  godną uwagi bazą rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczą.

Organizując etapy szkolne, działamy w oparciu o Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017r.,poz. 39 i 949).