Etap przedszkolny

Warunki przyjęcia

Dzieci przyjmujemy przede wszystkim na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Orzeczenie powinno określać stopień niepełnosprawności intelektualnej.

Ze względu na potrzeby dziecka tworzymy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Ponadto podczas edukacji dziecka w naszej placówce planujemy działania, które z pewnością dodatkowo wspierają rodziców.

Do naszej placówki przyjmujemy dzieci między innymi z:

  • dysfunkcjami neurorozwojowymi,
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • FAS,
  • zespołem Downa,
  • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
  • chorobami o podłożu metabolicznym,
  • zespołami wad wrodzonych
    i inne.

Uwaga! Rekrutujemy przez cały rok edukacyjny!
W związku z tym zachęcamy do kontaktu.