W ramach projektu utworzyliśmy 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego –dla 3-4 latków z terenu gminy Luboń oraz pobliskich gmin powiatu poznańskiego: Buk, Komorniki, Stęszew, Mosina, Kórnik, Dopiewo oraz M. Poznań zapewniających wysokiej jakości usługi przedszkolne -w nowym ośrodku w Luboniu. Nowe miejsca przeznaczone dla dzieci ze stopniem niepełnosprawności intelektualnej, sprzężeniem oraz z Autyzmem.

OREW Emedea otrzymał dofinansowanie w kwocie 802.135,93 PLN z przeznaczeniem na bieżącą działalność przez okres 12 miesięcyorazna:

– nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla wychowanków realizowanych w celu wyrównania stwierdzonych deficytów z zakresu terapii:

1 integracji sensorycznej (SI)

2 ortezą dynamiczną DUNAG 02

3 behawioralnej (TP)

  1. Terapii logopedycznej
  2. terapii psychologicznej

– szkolenia dla zatrudnionych wychowawców/nauczycieli:

  1. terapia behawioralna
  2. wczesna diagnoza i ocena dzieci ze spektrum autyzmu – ADOS-2-
  3. terapia w ortezie dynamicznej DUNAG 02 –
  4. metody komunikacji PECS

– zakupu wyposażenia sal dydaktycznych, fizjoterapeutycznych oraz gabinetów psychologa i logopedy