Przy placówkach EMEDEA działa poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci i ich rodzice mogą uzyskać specjalistyczną i kompleksową pomoc oraz przeprowadzić diagnozę dziecka, w tym gotowości szkolnej, dysleksji i dysortografii, diagnozę intelektu oraz wczesnego wykrycia spektrum autyzmu.

Zespół placówek Emedea dysponuje wiedzą i zapleczem zapewniającym wsparcie w procesie wychowawczym i terapeutycznym dla dzieci i ich rodzin ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogogiczna “Emedea”  
Zapraszamy do odwiedzenia nowej srtony Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Emedea w Poznaniu i zapoznania się ze szczegółową ofertą!
www.poradnia.emedea.pl