Edi tyszkiewicz
Centrum AAC

Edyta Tyszkiewicz – Superwizor AAC

Pedagog,  terapeuta zajęciowy, neurorehabilitant C-eye, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta rozwojowy- Growth through Play System,  kinezjolog edukacyjny,   specjalista terapii ręki. Superwizor komunikacji alternatywnej i wspomagającej m.in. w Sense- centrum integracja sensoryczna przedszkole i szkoła terapeutyczna;
Wykładowca z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Omnibus Centrum Edukacyjne w Szczecinie i w Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.
Współautorka książki „Mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii”. Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie treści terapeutycznych w C-eye i Eyefeelu. Autoryzowany konsultant C-eye w woj. Zachodniopomorskim. Współtwórca i współwłaściciel projektu i strony szkolenia-aac.pl.  Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach.

Głównym nurtem mojej pracy jest  komunikacja alternatywna i wspomagająca. Najczęściej odwiedzającymi mnie pacjentami są osoby niemówiące, którym pomagam znaleźć ich własny system komunikacji z otoczeniem.

Paulina Woźniak-Stec – Nauczyciel-Terapeuta Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Z zawodu jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Z zamiłowania terapeutą dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami. Podczas zajęć z dziećmi skupiam się na rozwijaniu funkcji poznawczych oraz zdolności percepcyjno-motorycznych. W trakcie terapii w zależności od funkcjonowania i potrzeb małych pacjentów wprowadzam komunikację wspomagającą lub alternatywną PECS.  W obrębie pedagogiki specjalnej specjalizuję się i ciągle poszerzam swą wiedzę w zagadnieniach dotyczących terapii behawioralnych, zachowań nieakceptowalnych społecznie (tzn. „trudnych”) i zagadnień diagnostycznych dzieci i młodzieży. Wiedzę doskonalę oraz pogłębiam pod okiem Superwizora Terapii Behawioralnej.

W ramach pracy w Poradni EMEDEA prowadzę zajęcia indywidualne dzieci opierające się na pozytywnej relacji z dzieckiem i zindywidualizowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka. W EMEDEA przeprowadzam również: diagnozę gotowości szkolnej, diagnozy rozwoju dziecka oceniając wszystkie sfery rozwoju, diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Wykształcenie:
Ukończyłam studia pierwszego stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Studia drugiego stopnia ukończyłam z Pedagogiki o specjalności Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kursy/szkolenia:

 • Szkolenie PECS- poziom 1.
 • Szkolenie PECS- poziom 2.
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- III modułowy kurs bazowy.
 • Szkolenie uzupełniające dot. terapii behawioralnej przygotowujące do odbycia Certyfikatu Nauczyciela- Terapeuty Dziecka z Autyzmem.
 • VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
 • KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Percepcja mowy i rozwój słuchu u dzieci.
 • Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności.
 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-i sześcioletnich- Bateria 5/6R.
 • Baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7/9, 10/12, 13/15, 16plus.
 • Baterie metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10/12, 13/16.
 • Certyfikowany Nauczyciel-Terapeuta Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Lidia Domańska – Certyfikowany analityk zachowania

Lidia Domańska – pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, certyfikowany analityk zachowania.
Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od 20 pracuje z dziećmi w spektrum autyzmu w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem w SOSW w Poznaniu.
Wicedyrektorka i koordynatorka terapii w przedszkolu, placówce posiadającej rekomendację Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych, gdzie obecnie jest wykładowcą.
Publikacje :
Ewaluacja kadry terapeutycznej w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem w OSW w Poznaniu. Domańska, L., M. Chróst (2004). Periodyk Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej Krok za krokiem
Teaching nonvocal children with autism to request missing items, Behavioral interventions. Domańska, L., Wójcik M., Eikeseth S (2022). Teaching nonvocal children with autism to request missing items. Behavioral Interventions , 1-17.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bin.1888