Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy “Emedea” Sp. z o.o, oraz Przedszkole specjalistyczne dla dzieci z autyzmem oraz innmy dysfunkcjami neurorozwojowymi. powstały we wrześniu 2014 roku, by nieść pomoc przede wszystkim dzieciom z niepełnosprawnościami neurorozwojowymi ze sprzężeniami.
 Dzieci te wymagają specjalistycznej, kompleksowej opieki w warunkach, które umożliwiają im nie tylko niezbędną terapię i rehabilitację, ale również realizację obowiązku szkolnego na etapie przedszkolnym oraz na etapach szkolnych.

OREW “Emedea” to niepubliczna placówka przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głęboki, a także ze sprzężeniami i dla dzieci z autyzmem.

OREW “Emedea” prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku 0-7 lat.

"Nie boimy się jutra,
 bo widzieliśmy wczoraj
 i podoba nam się dzisiaj"

Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne dostosowane do możliwości dziecka.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z:
 -Logopedą
 -Psychologiem
 -Pedagogiem
 -Fizjoterapeutą
 -Terapeutą Integracji Sensorycznej
 -Tyflopedagogiem
 -Surdopedagogiem

ZAJĘCIA GRUPOWE:

-Trening Umiejętności Społecznych
 -Zajęcia socjoterapeutyczne
 -Dogoterapia
 -Muzykoterapia
 -Zajęcia plastyczne
 -Zajęcia kulinarne
 -Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Monitorujemy rozwój dziecka i tworzymy programy terapeutyczne dostosowane do potrzeb wychowanków, dzięki wykorzystywaniu standaryzowanych narzędzie diagnostycznych w naszej codziennej pracy.

GROTA SOLNA

Na terenie naszej placówki znajduje się Terapeutyczna Grota Solna wykorzystywana w ramach zajęć edukacyjno-terapeutycznych.

Zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbywają się bezpłatnie.

Ośrodek oferuje także płatną opiekę nad dziećmi
w godzinach od13.00 do 16.00