Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole EMEDEA Intuicja w Luboniu dla dzieci z autyzmem oraz innymi dysfunkcjami neurorozwojowymi przy Jana III Sobieskiego 97a

przedszkole specjalne luboń

W placówkach EMEDEA zapewniamy specjalistyczną, kompleksową opiekę w warunkach, które umożliwiają dzieciom nie tylko niezbędną terapię i rehabilitację, ale również realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz I etapu szkolnego.
Dzieci są otoczone wsparciem specjalistów:
✅Pedagogów specjalnych
✅Logopedów klinicznych oraz neurologopedów
✅Fizjoterapeutów w tym o specjalnościach Integracji Sensorycznej, NDT-Bobath i inne.
✅Psychologów
✅Specjalistów komunikacji alternatywnej AAC
✅Trenerów C-Eye
✅Specjalistów terapii behawioralnej
✅Tyflopedagoga
✅Surdopedagoga
✅Muzykoterapeuty
✅Dogoterapeuty
💙Prowadzimy także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci dysponujących opinią o potrzebie WWRD.
Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do placówki Emedea prosimy o kontakt:

Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym:
– z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem,
– posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym na etap przedszkolny wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczną. Ponadto, każdy z wychowanków bierze udział w zajęciach dodatkowych uzależnionych od indywidualnych potrzeb.

Ogród Sensoryczny
Dodatkowym  elementem edukacyjno – rekreacyjnym jest nasz ogród sensoryczny. W ogrodzie wydzielone zostały przestrzenie oddziałujące na poszczególne zmysły. Wyposażony został w elementy placu zabaw, miejsce do uprawiania przez dzieci ziół i warzyw, miejsce relaksacji i miejsce przeznaczone do gier zespołowych.