1. Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole EMEDEA Intuicja w Luboniu dla dzieci z autyzmem oraz innymi dysfunkcjami neurorozwojowymi przy Jana III Sobieskiego 97a
  Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne dostosowane do możliwości dziecka.

  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z:
  -Logopedą
  -Psychologiem
  -Pedagogiem
  -Fizjoterapeutą
  -Terapeutą Integracji Sensorycznej
  -Tyflopedagogiem
  -Surdopedagogiem

  ZAJĘCIA GRUPOWE:
  -Trening Umiejętności Społecznych
  -Zajęcia socjoterapeutyczne
  -Dogoterapia
  -Muzykoterapia
  -Zajęcia plastyczne-Zajęcia kulinarne
  -Zajęcia ruchowe
  -Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Monitorujemy rozwój dziecka i tworzymy programy terapeutyczne dostosowane do potrzeb wychowanków, dzięki wykorzystywaniu standaryzowanych narzędzie diagnostycznych w naszej codziennej pracy.

 2. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym:
  – z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem,
  – posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym na etap przedszkolny wydanym przez Publiczną Poradnię PsychologicznąDzieci, które dodatkowo mają 3-4 lata zamieszkują w gminach: Luboń, Buk, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Dopiewo i Poznań biorą udział w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Nowe miejsca przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem w filii OREW EMEDEA w Luboniu” – nr wniosku RPWP.01.01-30-0152/17.Dzieci objęte są bezpłatnymi zajęciami rewalidacyjnymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Ponadto, każdy z wychowanków bierze udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych uzależnionych od indywidualnych potrzeb. Zajęcia dodatkowe to zajęcia z behawiorystą, fizjoterapeutą oraz w ortezie dynamicznej Dunag 02.

Ogród Sensoryczny
Dodatkowym  elementem edukacyjno – rekreacyjnym jest nasz ogród sensoryczny. W ogrodzie wydzielone zostały przestrzenie oddziałujące na poszczególne zmysły. Wyposażony został w elementy placu zabaw, miejsce do uprawiania przez dzieci ziół i warzyw, miejsce relaksacji i miejsce przeznaczone do gier zespołowych.