LOGOPEDIA
Logopeda podczas zajęć pracuje między innymi nad usprawnieniem narządów artykulacyjnych,
wprowadzaniem komunikacji alternatywnej, rozwijaniem percepcji słuchowej,
a także nauką prawidłowego jedzenia, żucia i picia.

C-EYE PRO

Jako jedna z nielicznych placówek w codziennej pracy wykorzystujemy narzędzie do oceny stanu świadomości oraz rehabilitacji.
System C-Eye® PRO - jest to nowoczesny system, który wykorzystuje ruch gałek ocznych i umożliwia
alternatywną komunikację i efektywną terapię.

FIZJOTERAPIA


Placówki Emedea posiadają łącznie 6 bogato wyposażonych sal do zajęć fizjoterapeutycznych.
Zajęcia prowadzą terapeuci o specjalnościach:

-NDT Bobath,
-terapeuci Integracji Sensorycznej
-specjaliści w zakresie wykorzystania ortezy dynamicznej DUNAG 02
-terapeuci trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp
-Masażu Shantala
-Specjaliści terapii Weroniki Sherborne

Zespół Psychologów oprócz zajęć terapeutycznych przeprowadza badania diagnostyczne przy użyciu testów psychologicznych,
ponadto wspiera rodziców naszych wychowanków.

Terapeutyczna Grota Solna

Na terenie placówki znajduje się Terapeutyczna Grota Solna.
Seans w Grocie Solnej czyli haloterapia to doskonała prozdrowotna forma aktywności,
która jednocześnie może być łączony z terapią logopedyczną, fizjoterapią, terapią integracji sensorycznej.

 

 

Ogród Sensoryczny

Dodatkowym  elementem edukacyjno - rekreacyjnym jest nasz ogród sensoryczny.
W ogrodzie wydzielone zostały przestrzenie oddziałujące na poszczególne zmysły.
Wyposażony został w elementy placu zabaw, miejsce do uprawiania przez dzieci ziół i warzyw,
miejsce relaksacji i miejsce przeznaczone do gier zespołowych.

certyfikat Salina Vita