1. Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole EMEDEA Intuicja w Luboniu przy Jana III Sobieskiego 97a (za Ośrodkiem Kultury). Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym:
       – z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem,
       – posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym na etap przedszkolny wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczną
  Dzieci, które dodatkowo mają
       – 3-4 lata
       – zamieszkują w gminach: Luboń, Buk, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Dopiewo i Poznań biorą udział w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Nowe miejsca przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem w filii OREW EMEDEA w Luboniu” – nr wniosku RPWP.01.01-30-0152/17.
  Dzieci objęte są bezpłatnymi zajęciami rewalidacyjnymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Ponadto, każdy z wychowanków bierze udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych uzależnionych od indywidualnych potrzeb. Zajęcia dodatkowe to zajęcia z behawiorystą, fizjoterapeutą oraz w ortezie dynamicznej Dunag 02.
  Dzieci rozpoczynające edukację w naszym przedszkolu, a dysponujące orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną będą mogły kontynuować edukację w naszej placówce do 24 roku życia.
  Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z pełną ofertą zajęć.

 2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy “Emedea” rozpoczyna swoją działalność z początkiem 2019 r. by nieść pomoc przede wszystkim dzieciom z niepełnosprawnościami neurorozwojowymi ze sprzężeniami. OREW “Emedea” w Luboniu to nowoczesna, niepubliczna placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 2,5-25 lat z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu głębokim, a także dla dzieci z autyzmem. Dowóz do Ośrodka zapewnia nieodpłatnie gmina, na terenie której mieszka dziecko podlegające obowiązkowi przedszkolnemu i szkolnemu; w Urzędzie Gminy należy złożyć stosowny wniosek.OREW “Emedea” prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku 0-7 lat dysponujące stosowną opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie zajęć WWRD. W ramach zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych zespół OREW-u prowadzi – dostosowane do możliwości dziecka – zajęcia zarówno indywidualne (z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz fizjoterapeutą),jak i grupowe: muzykoterapię, zajęcia plastyczne, kulinarne, kynoterapię. Wszystkie zajęcia konstruowane są na podstawie zaleceń z orzeczenia o kształceniu specjalnym, wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną; pedagodzy i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym (IPET), zachowując wzajemną korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki. Czas zajęć i przerw jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.W skład zespołu specjalistów OREW “Emedea”wchodzą: pedagog–terapeuta, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta NDT Bobath. Zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbywaja się bezpłatnie.
  Ośrodek oferuje także płatną opiekę nad dziećmi w godzinach od 13.00 do 16.00 oraz zajęcia dodatkowe ze specjalistami i terapeutami w ustalonych godzinach. Więcej na stronie www.odadozdrowie.pl