Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy “Emedea” Sp. z o.o. powstał we wrześniu 2014 roku, by nieść pomoc przede wszystkim dzieciom z niepełnosprawnościami neurorozwojowymi ze sprzężeniami.

Dzieci te wymagają specjalistycznej, kompleksowej opieki w warunkach, które umożliwiają im nie tylko niezbędną terapię i rehabilitację, ale również realizację obowiązku szkolnego na etapie przedszkolnym oraz na etapach szkolnych.

 OREW “Emedea” to niepubliczna placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 2,5-25 lat z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu głębokim, a także dla dzieci z autyzmem.

 Dowóz do Ośrodka zapewnia nieodpłatnie gmina, na terenie której mieszka dziecko podlegające obowiązkowi przedszkolnemu i szkolnemu; w Urzędzie Gminy należy złożyć stosowny wniosek.

 OREW “Emedea” prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku 0-7 lat.

"Nie boimy się jutra,

bo widzieliśmy wczoraj

i podoba nam się dzisiaj"

W ramach zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych zespół OREW-u prowadzi - dostosowane do możliwości dziecka - zajęcia zarówno indywidualne (z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz fizjoterapeutą),jak i grupowe: muzykoterapię, zajęcia plastyczne, kulinarne, kynoterapię. Wszystkie zajęcia konstruowane są na podstawie zaleceń z orzeczenia o kształceniu specjalnym, wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną; pedagodzy i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym (IPET), zachowując wzajemną korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

Czas zajęć i przerw jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

 W skład zespołu specjalistów OREW “Emedea”wchodzą: pedagog–terapeuta, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta NDT Bobath.

Zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbywaja się bezpłatnie.

Ośrodek oferuje także płatną opiekę nad dziećmi

w godzinach od 13.00 do 16.00