Organizując etapy szkolne, OREW EMEDEA POZNAŃ działa w oparciu o Prawo Oświatowez dnia 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017r.,poz. 39 i 949).

Celem naszej placówki jest zapewnienie dzieciom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z niepełnosprawnością sprzężoną - w tym z niepełnosprawnością intelektualną - wszechstronnej opieki rehabilitacyjnej oraz rozwoju edukacyjnego, dopasowanego do indywidualnych możliwości ucznia. Duży nacisk kładziemy na interdyscyplinarność podejmowanych działań i prowadzonych terapii.

Dążymy do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów.

Programy indywidualne (IPET) i grupowe obejmują:
- edukację zgodną z podstawą programową
- komunikację werbalną i pozawerbalną
- kształtowanie umiejętności społecznych
- naukę samoobsługi
- usprawnia ruchowe i wielozmysłowe poznawanie świata

Dzieci, które ukończą etap przedszkolny w OREW “Emedea”, mogą od razu rozpocząć edukację na poziomie szkoły podstawowej (etap pierwszy) i kontynuować naukę na kolejnych etapach, aż do ukończenia 21 roku życia (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od lekkiego do znacznego) lub do 25 roku życia (dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej).

Obecnie nasza placówka prowadzi zajęcia na I etapie edukacyjnym. Kolejne etapy edukacyjne będą otwierane zgodnie z potrzebami i rozwojem naszych uczniów.

Zajęcia

Podczas wszystkich zajęć realizowana jest podstawa programowa dostosowana do możliwości i potrzeb każdego dziecka. W tym celu przygotowywane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET), oparte na diagnozie funkcjonalnej, wywiadzie z rodzicami oraz na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Poza zajęciami ze specjalistami z zakresu edukacji i rewalidacji, terapia uzupełniana jest zajęciami z dogoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii i zajęciami integracyjnymi. Ponadto dzieciom zapewniamy opiekę w formie zajęć świetlicowych.

Personel

Personel szkoły stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedzin takich, jak: pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia zajęciowa, psychologia, neurologopedia, fizjoterapia. Dodatkowo nasze działania wspierają tyflopedagog, surdopedagog oraz inni, niezbędni specjaliści.

Pedagogika

Nauczyciel-terapeuta tworzy Indywidualny Program Terapeutyczny (IPET) i ustala metody pracy, biorąc pod uwagę diagnozę funkcjonalną dziecka oraz zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wiodącymi metodami w naszej placówce są:
- terapia behawioralna
- metoda PECS
- stymulacja polisensoryczna wg pór roku (“poranny krąg”)
- Metoda Dobrego Startu, która przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania
- nauka poprzez zabawę, podczas której dziecko poznaje m.in. schemat ciała.

Ważnym elementem edukacji są zajęcia poza szkołą, któremu uspołeczniają dzieci (poruszanie się w ruchu ulicznym, robienie zakupów, zachowywanie się w miejscach publicznych np. w tramwaju, itp.). Ogromne znaczenie mają zajęcia z muzykoterapii, które rozwijają u dzieci inwencję twórczą, redukują napięcia psychiczne, poprawiają ekspresję emocjonalną i psychoruchową.

Logopedia

Logopedia jest bardzo ważnym elementem całej terapii. W naszej placówce logopedzi ściśle współpracują z pedagogami specjalnymi, wspólnie wprowadzając komunikację wspomagającą i alternatywną (m.in. metoda PECS, komunikacja totalna). Dodatkowo prowadzona jest terapia jedzenia.

Psychologia

Psycholog w naszym Ośrodku prowadzi nie tylko zajęcia indywidualne, dostosowane do potrzeb dziecka (zajęcia poznawcze, trening umiejętności społecznych, trening toaletowy, psychoedukacja itd.), ale także towarzyszy dzieciom w każdej sytuacji dnia codziennego. Wspiera również rodziców oraz opiekunów dziecka w przypadku trudności wychowawczych i innych.

Fizjoterapia

Nieodzownym elementem stymulacji dzieci są zajęcia z fizjoterapii.
Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci o specjalności NDT Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista w zakresie wykorzystania ortezy dynamicznej DUNAG 02, Masażu Shantala oraz specjaliści terapii Weroniki Sherborne; tworzą oni terapie zindywidualizowane według IPETu oraz zajęcia zintegrowane z innymi specjalistami.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki i zapoznania się na miejscu z jej ofertą oraz bazą rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczą.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania: 61 222 00 04.
Rekrutacja trwa cały rok.
OrewEmedea Sp. z o.o.
ul. Bosa 15
Poznań 60-125
e-mail: orewemedea@emedea.pl
tel.61-222-00-04
tel. kom. 530-233-599

Zapraszamy do naszego ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.