NASI PRZYJACIELE

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja do nowo powstałej placówki w Luboniu przy ul. Jana III Sobieskiego 97a (za Ośrodkiem Kultury).

Placówka przeznaczona jest dla dzieci:

-z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem,

- posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym na etap przedszkolny wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczną

Dzieci, które dodatkowo mają

- 3-4 lata

- zamieszkują w gminach: Luboń, Buk, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Dopiewo i Poznań.

biorą udział w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Nowe miejsca przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem w filii OREW EMEDEA w Luboniu” – nr wniosku RPWP.01.01-30-0152/17.

Dzieci objęte są bezpłatnymi zajęciami rewalidacyjnymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Ponadto, każdy z wychowanków bierze udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych uzależnionych od indywidualnych potrzeb. Zajęcia dodatkowe to zajęcia z behawiorystą, fizjoterapeutą oraz w ortezie dynamicznej Dunag 02.

Dzieci rozpoczynające edukację w naszym przedszkolu, a dysponujące orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną będą mogły kontynuować edukację w naszej placówce do 24 roku życia.
Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z pełną ofertą zajęć.