NASI PRZYJACIELE

DZIEŃ OTWARTY!

Zapraszamy na dzień otwarty 27 sierpnia o godzinie 13:00 do nowo powstałej placówki w Luboniu przy ul. Jana III Sobieskiego 97a (za Ośrodkiem Kultury).

Placówka przeznaczona jest dla dzieci:

-z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem,

- posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym na etap przedszkolny wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczną

Dzieci, które dodatkowo mają

- 3-4 lata

- zamieszkują w gminach: Luboń, Buk, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Poznań

mogą wziąć udział w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Nowe miejsca przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem w filii OREW EMEDEA w Luboniu” – nr wniosku RPWP.01.01-30-0152/17.