Oferta kierowana jest przede wszystkim dla osób będących w trakcie oczekiwania na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez Publiczne Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz osób chcących sprawdzić  możliwości adaptacyjne swojego  dziecka w placówce specjalistycznej.

Proponowany program przybliży specyfikę zajęć zarówno grupowych (w tym muzyko i dogoterapii) jak i indywidualnych w placówce przeznaczonej dla wyjątkowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

PAKIETY TERAPEUTYCZNE – EMEDEA

 Rozpoczęcie terapii z dzieckiem zaczyna się od szczegółowej oceny rozwoju dziecka oraz wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi.

  Ilość Czas trwania Cena
Konsultacja Interdyscyplinarna, wywiad z rodzicami

1x

do 90 minut

250 PLN

Kompleksowa Ocena Rozwoju Dziecka

3x

do 60 minut

420 PLN

 

Pakiet terapeutyczny podstawowy – tygodniowy

 

Ilość

Czas trwania Cena
Zajęcia w systemie dualnym
W zależności od potrzeb dziecka zajęcia z dwoma specjalistami
(Logopeda, Fizjoterapeuta, Pedagog, Psycholog)

 

1x

 

do 120 minut

 

  320 PLN*

Relaksacja w Terapeutycznej Grocie Solnej

1x

do 15 minut

Dogoterapia

1x

do 30 minut

Muzykoterapia

1x

do 45 minut

*Przy płatności z góry miesięcznym obowiązuje rabat -10% ( 1152 PLN/miesięcznie)

 

Pakiet terapeutyczny rozszerzony – tygodniowy

  Ilość Czas trwania Cena
Zajęcia w systemie dualnym
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
FIZJOTERAPIA

1x

do 120 minut

 

   600 PLN*

Zajęcia w systemie dualnym
TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

1x

do 120 minut

Relaksacja w Terapeutycznej Grocie Solnej

1x

do 15 minut

Dogoterapia

1x

do 30 minut

Muzykoterapia

1x

do 45 minut

*Przy rozliczeniu z góry miesięcznym obowiązuje rabat -10% ( 2160 PLN/miesięcznie)

 

Zajęcia poszerzone

Istnieje możliwość rozszerzenie pakietu podstawowego oraz rozszerzonego o dodatkowe zajęcia terapeutyczne w miarę potrzeb dziecka – do uzgodnienia po konsultacji interdyscyplinarnej.

 

Ilość

Czas trwania

Cena

Terapia pedagogiczna

1x

do 60 minut

140 PLN

Terapia psychologiczna

1x

do 60 minut

140 PLN

Terapia logopedyczna

1x

do 60 minut

140 PLN

Fizjoterapia

1x

do 60 minut

140 PLN

Terapia narzędziem C-Eye PRO

1x

do 60 minut

140 PLN