Terapia Domowa wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Jest przeznaczona dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć indywidualnych rewalidacyjno-wychowawczych. Orzeczenie to wydawane jest przez Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

w OREW „EMEDEA”,
na podstawie RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 9.09.2017 r., paragraf 5,
istnieje możliwość realizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *