NiepublicznaPoradniaPsychologiczno – Pedagogiczna “Emedea” prowadzidziałania w zakresiediagnozypsychologiczno-pedagogiczno-logopedycznejdzieciimłodzieżyorazspecjalistycznegoporadnictwarodzinnego.

Formydziałania:
– wykonywanietestówpsychologicznych
– indywidualnapomocpsychologiczna
– indywidualnapomoclogopedyczna
– inneformyoddziaływańterapeutycznych

Informujemy, że w naszejplacówceprzeprowadzamydiagnozędojrzałościigotowościszkolnej, którejcelem jest psychologicznaorazpedagogicznaocenamożliwościdziecka.

Zgodnie z zapisem art.16 ust 2, 4 i 4a ustawy z dnia 7 września 1991r.osystemieoświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. zezm.) zarównodecyzję o wcześniejszymprzyjęciudziecka do szkołyjakidecyzję o odroczeniuobowiązkuszkolnegopodejmujedyrektorszkoły, w oparciu o opiniępublicznejporadnipsychologiczno-pedagogicznejlubniepublicznejporadnipsychologiczno-pedagogicznej, założonejzgodnie z art. 82 tejsamejustawy.

NaszaPoradniaposiadauprawnienia do opiniowania w powyższymzakresie, stądponiżejzamieszczamyzaświadczenie o wpisie do ewidencjiszkółiplacówekniepublicznychWydziałuOświatyUrzęduMiastaPoznania.

(dok. Poświadczającywkleić)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *