Metody pracy dostosowane są do etapu rozwojowego dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości dziecka oraz wywiadu z rodzicami, opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny WWR (IPET – WWR). Podczas terapii kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami; otrzymują oni instruktaż, porady, a także wsparcie w zakresie własnego postępowania z dzieckiem. Wspólnie z rodzicami oceniamy i wzbogacamy program o inne elementy.

W terapii WWR wykorzystujemy metody takie, jak:

- Integracja Sensoryczna
- Dynamiczna Orteza DUNAG 02
- Metoda NDT – Bobath
- Masaż Shantala
- Połączona Terapia Logopedyczno – Pedagogiczno – Psychologiczna