Pedagogika
Nauczyciel-terapeuta tworzy Indywidualny Program Terapeutyczny (IPET) i ustala metody pracy, biorąc pod uwagę diagnozę funkcjonalną dziecka oraz zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wiodącymi metodami w naszej placówce są:

- terapia behawioralna

- metoda PECS

- stymulacja polisensoryczna wg pór roku (“poranny krąg”)

- Metoda Dobrego Startu, która przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania

- nauka poprzez zabawę, podczas której dziecko poznaje m.in. schemat ciała.

Ważnym elementem edukacji są zajęcia poza szkołą, które uspołeczniają dzieci (poruszanie się w ruchu ulicznym, robienie zakupów, zachowywanie się w miejscach publicznych np. w tramwaju, itp.). Ogromne znaczenie mają zajęcia z muzykoterapii, które rozwijają u dzieci inwencję twórczą, redukują napięcia psychiczne, poprawiają ekspresję emocjonalną i psychoruchową.

 

Logopedia
Logopedia jest bardzo ważnym elementem całej terapii. W naszej placówce logopedzi ściśle współpracują z pdeagogami specjalnymi, wspólnie wprowadzając komunikację wspomagającą i alternatywną (m.in. metoda PECS, komunikacja totalna). Dodatkowo prowadzona jest terapia jedzenia.

 

Psychologia
Psycholog w naszym Ośrodku prowadzi nie tylko zajęcia indywidualne, dostosowane do potrzeb dziecka (zajęcia poznawcze, trening umiejętności społecznych, trening toaletowy, psychoedukacja itd.), ale także towarzyszy dzieciom w każdej sytuacji dnia codziennego. Wspiera również rodziców oraz opiekunów dziecka w przypadku trudności wychowawczych i innych.

 

Fizjoterapia
Nieodzownym elementem stymulacji dzieci są zajęcia z fizjoterapii.

Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci o specjalności NDT Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista  w zakresie wykorzystania ortezy dynamicznej DUNAG 02, Masażu Shantala oraz specjaliści terapii Weroniki Sherborne; tworzą oni terapie zindywidualizowane według IPETu oraz zajęcia zintegrowane z innymi specjalistami.